Naše publikace

Přehled základní gramatiky českého jazyka

Tým učitelů Doučovacího centra SOVA Čáslav připravil nejen pro naše žáky novou brožovanou publikaci. Brožura obsahuje 9 základních témat z gramatiky ČJ, která trápí při psaní nejen děti. Naleznete zde velmi stručné a jasné vysvětlení problematiky a také několik cvičení s klíčem. Tato publikace si neklade za cíl kompletní objasnění všech pravopisných jevů ČJ, ale obsahuje vysvětlení problémů, se kterými k nám žáci často přicházejí.

 

Témata:

1. Pravidla pro psaní ú / ů

2. Psaní bě / bje, vě / vje, pě, fě

3. Psaní mě / mně ve slovech

4. Psaní mě / mně jako samostatného slova (zájmena)

5. Psaní i / y v koncovkách podstatných jmen

6. Psaní i / y v koncovkách sloves (v příčestí minulém)

7. Psaní i / y v koncovkách přídavných jmen

8. Skupina -nn-, nebo jedno -n-

9. Psaní velkých písmen na začátku slov a slovních spojení

 

Přehled základní gramatiky českého jazyka zakoupíte přímo u nás v doučovacím centru za 75,- Kč.

Fotogalerie: Naše publikace ČJ - náhled

Přehled vybraných gramatických jevů německého jazyka

Tým učitelů Doučovacího centra SOVA Čáslav připravil nejen pro naše žáky další brožovanou publikaci. Brožura obsahuje 11 vybraných témat z gramatiky německého jazyka. Naleznete zde velmi stručné a jasné vysvětlení problematiky a také mnoho cvičení s klíčem. Tato publikace si neklade za cíl kompletní vysvětlení německé gramatiky, ale objasňuje palčivé problémy, se kterými k nám žáci nejčastěji přicházejí.

 

Témata:

01. Člen - Artikel

02. Časování sloves - Konjugation von Verben

03. Časování sloves s "d" a "t" na konci kořene - Konjugation von Verben mit "d" und "t" am Ende des

      Verbstamms

04. Časování sloves "mít" a "být" - Konjugation von Verben "haben" und "sein"

05. Skloňování podstatných jmen - Deklination der Substantive

06. Osobní zájmena - Personalpronomina

07. Zápory "nein", "nicht", "kein" - Negationen "nein", "nicht", "kein"

08. Předložky se 3. pádem - Präpositionen mit Dativ

09. Předložky se 4. pádem - Präpositionen mit Akkusativ

10. Předložky se 3. a 4. pádem - Präpositionen mit Dativ und Akkusativ

11. Časové předložky - Temporalpräpositionen

 

Přehled vybraných gramatických jevů německého jazyka zakoupíte přímo u nás v doučovacím centru za 140,- Kč.

Fotogalerie: Naše publikace NJ - náhled