Naše publikace

Přehled základní gramatiky českého jazyka

Tým učitelů Doučovacího centra SOVA Čáslav připravil nejen pro naše žáky novou brožovanou publikaci.

Brožura obsahuje 9 základních témat z gramatiky, která trápí při psaní nejen děti. Naleznete zde velmi

stručné a jasné vysvětlení problematiky a také několik cvičení s klíčem. Tato publikace si neklade za cíl

kompletní objasnění všech pravopisných jevů ČJ, ale obsahuje vysvětlení problémů, se kterými k nám

žáci často přichází.


Témata:


1. pravidla pro psaní ú / ů

2. psaní bě / bje, vě / vje, pě, fě

3. psaní mě / mně ve slovech

4. psaní mě / mně jako samostatného slova (zájmena)

5. psaní i / y v koncovkách podstatných jmen

6. psaní i / y v koncovkách sloves (v příčestí minulém)

7. psaní i / y v koncovkách přídavných jmen

8. skupina -nn-, nebo jedno -n-

9. psaní velkých písmen na začátku slov a slovních spojení


Přehled základní gramatiky českého jazyka zakoupíte přímo u nás v doučovacím centru za 75,- Kč.

Fotogalerie: Naše publikace - náhled