Mgr. Anna Rychetská

 • Absolventka PdF UHK, obor: Učitelství pro střední školy, Český jazyk a literatura - Výtvarná výchova

 • 2012 - 2015 - bakalářské studium PdF UHK, obor Český jazyk a literatura - Výtvarná výchova

 • 2014 - kurz pedagoga volného času

 • 2014 - kurz trenéra III. třídy Českého svazu fullkontaktu

 • 2014 - doposud - externí pracovník DDM Čáslav

 • 2014 - doposud - vedoucí na letním táboře DDM Čáslav

 • 2016 - doposud - lektorka Doučovacího centra SOVA Čáslav

 • 2017 - absolutorium kurzu "Stimulační program MAXÍK" akreditace MŠMT

 • 2017 - spoluautorka publikace "Přehled základní gramatiky českého jazyka"

 • 2018 - autorka kurzu Doučovacího centra SOVA Čáslav - "Čtenářská a funkční gramotnost I., II."

 • 2018 - absolutorium kurzu "Současná česká literatura" - vzdělávací program akreditovaný MŠMT

 • 2019 - absolutorium kurzu "Literatura pro děti" - vzdělávací program akreditovaný MŠMT

 • 2020 - absolutorium kurzu "Problémy současné češtiny" - vzdělávací program akreditovaný MŠMT