Časté dotazy

Kdo navštěvuje Doučovací centrum SOVA Čáslav?

 • předškoláci

 • žáci ZŠ i SŠ

 • studenti VŠ

 • dospělí

 

Co je cílem doučování dětí s DYS poruchami?

 • odbourat nechuť k učení

 • posílit soustředěnost a paměť

 • naučit samostatnosti

 • nezaměňovat tvarově podobná písmena

 • psát diakritická znaménka

 • nedomýšlet konce slov při čtení

 • číst s porozuměním

 • psát diktáty bez gramatických chyb

 • zvýšit sebevědomí

 

Co řešíme u předškoláků?

 • vyšetření školní zralosti

 • doporučení materiálů na domácí práci

 • rozvoj grafomotoriky

 • posílení sluchového a zrakového vnímání

 • soustředěnost

 • paměť

 

Co nabízíme nad rámec doučování?

 • přednášky o učení pro rodiče i širokou veřejnost

 • semináře pro pedagogy plné praktických rad

 • prázdninové kurzy

 

Jak je doučování organizováno?

 • individuální lekce

 • pravidelná docházka 2x týdně na 90 minut

 • využíváme letitých zkušeností a "šijeme" každému studentovi doučovací program "na míru"

 

Jaká je cena doučování?

 • úvodní konzultace zdarma

 • další konzultace 700,- Kč za vyučovací hodinu

 • výuku platí rodiče sami (325,- Kč za vyučovací hodinu)

 • vyšetření školní zralosti (1700,- Kč)