Mgr. Martina Vrbická

 • Absolventka PdF UHK, obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - Angličtina

 • 2003 - 2004 - externí pracovnice DDM Čáslav

 • 2003 - 2004 - lektorka anglického jazyka v agentuře FIRST ENGLISH SCHOOL Čáslav

 • 2004 - 2005 - lektorka anglických kurzů: E-klub Hradec Králové - firemní výuka angličtiny a kurzy tvořivých přístupů k angličtině pro pedagogy MŠ a ZŠ

 • 2005 - doposud - lektorka Doučovacího centra SOVA Čáslav

 • 2005 - absolutorium kurzů specializovaných na reedukaci poruch učení

 • 2006 - doposud - pravidelné přednášky, které jsou určené pedagogům i široké veřejnosti a jsou věnovány problematice poruch učení a vztahu dětí a rodičů či učitelů

 • 2006 - 2007 - hlavní vedoucí dětských letních táborů s výukou angličtiny

 • 2008 - 2009 - pedagog ZŠ Krchleby

 • 2009 - 2010 - pedagog Gymnázium a SOŠPg Čáslav, výuka anglického jazyka

 • 2012 - doposud - pravidelná účast na přednáškách PhDr. Lidmily Pekařové

 • 2015 - doposud - diagnostikování školní zralosti

 • 2016 - absolutorium kurzu "Stimulační program MAXÍK" akreditace MŠMT

 • 2017 - spoluautorka publikace "Přehled základní gramatiky českého jazyka"

 • 2018 - prohloubení odborné kvalifikace: Jak naučit žáky myslet a učit se - rozvoj kognitivních funkcí podle prof. R. Feuersteina

 • 2018 - prohloubení odborné kvalifikace: Metody vyučování čtení