Ing. Marcela Pařilová, Ph.D., MBA

  • Absolventka ČZU Praha, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

  • 1998 - doposud - soukromá výuka anglického jazyka

  • 2005 - First Certificate in English

  • 2005 - únor - září - studijní pobyt ve Foulumu, Dánsko

  • 2006 - Certificate in Advanced English

  • 2007 - 2008 - účast na zahraničních tiskových konferencích, následné zpracování témat do článků

  • 2009 - obhajoba doktorandské dizertační práce - psána v angličtině

  • 2012 - obhajoba závěrečné práce MBA, práce i obhajoba v angličtině

  • 2015 - doposud - lektorka Doučovacího centra SOVA Čáslav