Stimulační program MAXÍK

 • dobrý start pro všechny předškoláky, ale i pro malé školáky s potížemi v učení v 1. a 2. ročníku ZŠ

 • připraví Vás i Vaše dítě na každodenní školní povinnosti formou her a zábavných cvičení

 • nácvik nových pohybových stereotypů (stabilní postoj, zvládnutí rovnováhy, správné sezení a dýchání, úchop psacího náčiní)

 • rozvoj komunikačních dovedností

 • posílení funkcí v oblasti zrakového a sluchového vnímání i prostorové orientaci

 • grafomotorické dovednosti

 • koncentrace pozornosti

 • težištěm programu je pravidelná společná práce rodiče a dítěte

 • délka kurzu závisí na zdatnosti dítěte (minimálně 4 měsíce)

 • akreditováno MŠMT ČR - čj. 27398/2007-25-580

 • autorky: Mgr. Pavla Bubeníčková, PaedDr. Zdeňka Janhubová


Máte zájem o stimulační program MAXÍK?

Zavolejte nám na číslo 775 035 286 nebo vyplňte následující formulář.

Kontaktujte nás