ZBRUSU NOVÉ KURZY V SOVĚ

21.09.2018 21:53

Od září 2018 je možné se zapsat do nových kurzů ČTENÁŘSKÁ A FUNKČNÍ GRAMOTNOST I., II.

Všichni víme, že velkou část maturitního testu a přijímacích zkoušek na SŠ tvoří úlohy zaměřené na porozumění textu. Žáci si s nimi často nevědí rady, nedovedou vyhledat potřebné informace a správně je použít. Nové kurzy jsou založeny na metodách, které pomáhají naučit se pracovat s jakýmkoliv typem textu. Získané znalosti se hodí nejen k maturitní zkoušce, ale i do běžného života. Veškeré podrobnosti o nových kurzech naleznete zde.