S - specializované

O - odborné

V - vzdělávací

A - aktivity

     Doučovací centrum SOVA Čáslav vzniklo v roce 2000 jako jazyková škola zaměřená na výuku německého a anglického jazyka. Vždy jsme si zakládali na individuálních lekcích, abychom mohli maximálně vyhovět přáním a potřebám studentů. Mezi našimi žáky byli mnozí se specifickou poruchou učení (tzv. DYS poruchou)  a  my  jsme  se  rozhodli  hledat různé moderní efektivní  cesty  k jejich vytouženým skvělým výsledkům. V roce 2004 jsme se začali věnovat nápravě čtení, psaní a gramatiky českého jazyka. Bez dobré znalosti mateřského jazyka totiž nelze zvládnout jazyk cizí.

     V našich kurzech je dostatek prostoru pro nacházení konkrétních příčin neúspěchu dítěte a také pro vzdělávání rodičů dětí s dyslexií, dysgrafií, dysortografií ... A hlavně přicházejí rodiny, které pochopily, že úlevy ve škole pro jejich dítě vůbec nic neřeší. Možná právě naopak, dělají z dětí ještě více pohodlné a neschopné, zvyklé na omlouvání "čehosi" a vyhýbání se zodpovědnosti za vlastní život.

     Doučovací centrum SOVA Čáslav poskytuje studentům bez rozdílu věku doučování českého, anglického a německého jazyka a základy práce s počítačem.

     V roce 2009 začalo Doučovací centrum SOVA Čáslav působit v nové učebně - v klidné vilové čtvrti u lesoparku Vodranty, v ryze rodinném prostředí.