Mgr. Anna Šorejsová


  • Absolventka PdF UHK, obor: Učitelství pro střední školy, Český jazyk a literatura - Výtvarná výchova

  • 2012 - 2015 - bakalářské studium PdF UHK, obor Český jazyk a literatura - Výtvarná výchova

  • 2014 - kurz pedagoga volného času

  • 2014 - kurz trenéra III. třídy Českého svazu fullkontaktu

  • 2014 - doposud - externí pracovník DDM Čáslav

  • 2014 - 2016 - vedoucí na letním táboře DDM Čáslav

  • 2016 - doposud - lektorka Doučovacího centra SOVA Čáslav

  • 2017 - absolutorium kurzu "Stimulační program MAXÍK" akreditace MŠMT